Film i hela Skåne

Film i Skåne utvecklar den skånska filmmiljön ur ett brett perspektiv. Vi är ett regionalt resurs- och produktionscentrum med målet att skapa en dynamisk och fungerande filmbransch i Skåne. Vår verksamhet delas upp i fem områden; film för barn och unga, visning och spridning, produktion, Filmstudion Ystad Studios och Oresund Film Commission.

Vi främjar filmverksamhet i hela Skåne genom kommuner och andra lokala aktörer. Vi verkar för att göra filmområdet mer tillgängligt för allmänheten. Vi fungerar som ett kompetenscentrum för film i regionen och skapar attraktiva mötesplatser för ung kultur och unga professionella filmare. Vi arbetar också för att öka antalet filmproduktioner i Skåne, att öka tillväxten och antalet arbetstillfällen i branschen och för att ge regionens filmarbetare möjlighet till utveckling.

För mer information om vad vi gör gå till filmiskane.se »

© skane.com 2017